معنی و ترجمه کلمه altivolant به فارسی altivolant یعنی چه

altivolant


بلند پرواز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها