معنی و ترجمه کلمه ammoniate به فارسی ammoniate یعنی چه

ammoniate


(ش ).با امونياک ترکيب کردن ،تحت تاثير امونياک قرار دادن ،تبديل بامونياک کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها