معنی و ترجمه کلمه ammunition stocking به فارسی ammunition stocking یعنی چه

ammunition stocking


علوم نظامى : جوراب سربازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها