معنی و ترجمه کلمه amnesic syndrome به فارسی amnesic syndrome یعنی چه

amnesic syndrome


روانشناسى : نشانگان ياد زدودگى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها