طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ampere-hour capacity به فارسی ampere-hour capacity یعنی چه

ampere-hour capacity


علوم هوايى : ظرفيت باطرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها