طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an abundance of به فارسی an abundance of یعنی چه

an abundance of


فراوان ،مقدار زياد،بسيار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها