طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an accessible place به فارسی an accessible place یعنی چه

an accessible place


جايى که راه يافتن بدان ممکن است ،جاى قابل دسترس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها