معنی و ترجمه کلمه an active remedy به فارسی an active remedy یعنی چه

an active remedy


چاره موثر،درمان کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها