طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an acute angle به فارسی an acute angle یعنی چه

an acute angle


زاويه حاده ،گوشه تيز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها