طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an incomprehensive report به فارسی an incomprehensive report یعنی چه

an incomprehensive report


گزارش کوتاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها