طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an infinitude of stars به فارسی an infinitude of stars یعنی چه

an infinitude of stars


ستارگان بيشمار،تعداد نامحدودى ستاره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها