طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an inflexible resolution به فارسی an inflexible resolution یعنی چه

an inflexible resolution


عزم راسخ ،عزم ثابت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها