طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an outrage upon decency به فارسی an outrage upon decency یعنی چه

an outrage upon decency


بى حرمتى ،هتک شرف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها