طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an overgrown ox به فارسی an overgrown ox یعنی چه

an overgrown ox


گاو زياد بزرگ شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها