طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه an unclear condition which به فارسی an unclear condition which یعنی چه

an unclear condition which


قانون ـ فقه : causes ignorance of the considerationشرط مجهولى که موجب جهل به عوضين مى شود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها