معنی و ترجمه کلمه anachronistic به فارسی anachronistic یعنی چه

anachronistic


)=anachronic & anachronous(نابهنگام ،بيمورد(از نظر تاريخ وقوع)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها