طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه anal stage به فارسی anal stage یعنی چه

anal stage


روانشناسى : مرحله مقعدى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها