معنی و ترجمه کلمه analects به فارسی analects یعنی چه

analects


گلچين ادبى ،قطعات ادبى ،منتخبات ،جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها