طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه anchorage buoy به فارسی anchorage buoy یعنی چه

anchorage buoy


علوم نظامى : بويه لنگرگاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها