طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه and به فارسی and یعنی چه

and


جمع منطقى ،و( حرف ربط)،ضرب منطقى
کامپيوتر : ضرب منطقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها