طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه anesthesiology به فارسی anesthesiology یعنی چه

anesthesiology


هوش برشناسى ،علم بى هوشى ،مبحث بى هوشى( در طب)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها