معنی و ترجمه کلمه angle of approach به فارسی angle of approach یعنی چه

angle of approach


زاويه تند،زاويه تقرب هواپيما
علوم مهندسى : زاويه حاده
علوم نظامى : زاويه فرود هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها