طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه animation به فارسی animation یعنی چه

animation


حرکت ،انيميشن ،جان بخشى ،انگيزش ،تحريک ،سرزندگى
کامپيوتر : نقاشى متحرک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها