طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه animism به فارسی animism یعنی چه

animism


جان گرايى ،همزاد گرايى ،اعتقاد باينکه روح اساس زندگى است ،اعتقاد باينکه ارواح مجرد وجود دارند،اعتقاد بعالم روح و تجسم ارواح مردگان
روانشناسى : جاندار پندارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها