طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه announce به فارسی announce یعنی چه

announce


اگهى دادن ،اعلان کردن ،اخطار کردن ،خبر دادن ،انتشاردادن ،اشکارکردن ،مدرک دادن
علوم نظامى : اعلام کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها