طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه annoyer به فارسی annoyer یعنی چه

annoyer


ازار دهنده
روانشناسى : ازارنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها