طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ans (autonomic nervous system) به فارسی ans (autonomic nervous system) یعنی چه

ans (autonomic nervous system)


روانشناسى : دستگاه عصبى خود مختار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها