معنی و ترجمه کلمه antalgic به فارسی antalgic یعنی چه

antalgic


ارام کننده ،درد نشان ،تسکين دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها