طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه anti-g-suit به فارسی anti-g-suit یعنی چه

anti-g-suit


لباس ضد فشار ثقل
علوم نظامى : لباس ضد اثر سرعت ثقل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها