معنی و ترجمه کلمه antibonding electron به فارسی antibonding electron یعنی چه

antibonding electron


شيمى : الکترون ضد پيوندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها