طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه anyhow به فارسی anyhow یعنی چه

anyhow


بهرحال ،در هر صورت ،بهرجهت ،بنوعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها