طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aperture به فارسی aperture یعنی چه

aperture


گشايش ،روزنه ديد،شکاف ديد،دهانه يا سوراخ ،روزنه ،گشادگى
علوم مهندسى : اندازه دهانه ايکه از ان نور عبور کند
روانشناسى : روزنه
علوم نظامى : دريچه ديافراگم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها