طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aphis به فارسی aphis یعنی چه

aphis


شپشک گياهى ،يک نوع شته)plant lice(

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها