معنی و ترجمه کلمه apogamy به فارسی apogamy یعنی چه

apogamy


(گ.ش ).رشد و نمو گياه هاگدار بدون عمل لقاح از سلول جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها