معنی و ترجمه کلمه appeaser به فارسی appeaser یعنی چه

appeaser


دلجويى کننده ،تسکين بخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها