طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه application of a force به فارسی application of a force یعنی چه

application of a force


کاربرد نيرو
معمارى : فرود نيرو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها