طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه applied research به فارسی applied research یعنی چه

applied research


تحقيقات عملى
علوم نظامى : تحقيق عملى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها