طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه applier به فارسی applier یعنی چه

applier


تقاضا کننده ،اعمال کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها