معنی و ترجمه کلمه apply glaze (to) به فارسی apply glaze (to) یعنی چه

apply glaze (to)


معمارى : لعاب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها