معنی و ترجمه کلمه appointe به فارسی appointe یعنی چه

appointe


تعيين کردن ،گماشتن ،مقرر داشتن ،منصوب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها