معنی و ترجمه کلمه apportionment به فارسی apportionment یعنی چه

apportionment


تعيين سهم و حصه ،افراز،واگذارى اعتبار،(حق ).تسهيم ،تقسيم پولى بين اشخاص ذى نفع
قانون ـ فقه : سرشکن کردن هزينه به چند سال به نسبت منافع حاصله در هر سال
علوم نظامى : واگذارى سهميه بودجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها