طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه approach march به فارسی approach march یعنی چه

approach march


علوم نظامى : راهپيمايى براى تقرب به دشمن راهپيمايى براى تماس با دشمن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها