طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه approach sequence به فارسی approach sequence یعنی چه

approach sequence


علوم نظامى : ترتيب توالى تقرب هواپيماها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها