طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه approbation به فارسی approbation یعنی چه

approbation


تصويب ،قبولى ،موافقت ،پسند
قانون ـ فقه : تصويب

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها