طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه apropos of به فارسی apropos of یعنی چه

apropos of


راجع به ،درباره ء
قانون ـ فقه : نسبت به

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها