معنی و ترجمه کلمه aptitude به فارسی aptitude یعنی چه

aptitude


استعداد،گنجايش ،شايستگى ،لياقت ،تمايل طبيعى ،ميل ذاتى
روانشناسى : استعداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها