معنی و ترجمه کلمه arbitration به فارسی arbitration یعنی چه

arbitration


تحکيم ،نتيجه ء حکميت ،راى بطريق حکميت ،داورى
معمارى : حکميت
قانون ـ فقه : داورى ،حکميت
روانشناسى : حکميت
بازرگانى : داورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها