طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه arborvitae به فارسی arborvitae یعنی چه

arborvitae


(گ.ش ).کاج خمره اى ،نوش ،سرو خمره اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها