معنی و ترجمه کلمه are these a more apples به فارسی are these a more apples یعنی چه

are these a more apples


هيچ سيب ديگرى هست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها