معنی و ترجمه کلمه area defense به فارسی area defense یعنی چه

area defense


پدافند منطقه اى
علوم نظامى : پدافند از منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها